• +376868884
  • riumino@andorra.ad

FAÇANES

En els últims anys, s'ha incrementat la construcció de façanes ventilades. Aquest és un sistema constructiu que s'ha anat consolidant amb gran acceptació entre arquitectes i constructors, sobretot pels seus indiscutibles avantatges d'aïllament tèrmic i acústic, possibilitats estètiques i la seva elevada qualitat sempre que el muntatge s'hagi executat correctament. Per la construcció d'aquestes façanes, s'empren un gran varietat de materials, ja sigui pissarra, ceràmic, granit (La nostra especialitat és la pissarra i el zinc) ... I s'ancoren a l'edifici mitjançant uns rails metàl·lics fixats mitjançant tacs. El seu muntatge tot i que no és complex, sí que cal fer-ho seguint les prescripcions tècniques del corresponent Document d'idoneïtat Tècnic Europeu (DITE) que hauria de proporcionar el fabricant.En els últims anys, s’ha incrementat la construcció de façanes ventilades. Aquest és un sistema constructiu que s’ha anat consolidant amb gran acceptació entre arquitectes i constructors, sobretot pels seus indiscutibles avantatges d’aïllament tèrmic i acústic, possibilitats estètiques i la seva elevada qualitat sempre que el muntatge s’hagi executat correctament.
Per la construcció d’aquestes façanes, s’empren un gran varietat de materials, ja sigui pissarra, ceràmic, granit (La nostra especialitat és la pissarra i el zinc) … I s’ancoren a l’edifici mitjançant uns rails metàl·lics fixats mitjançant tacs. El seu muntatge tot i que no és complex, sí que cal fer-ho seguint les prescripcions tècniques del corresponent Document d’idoneïtat Tècnic Europeu (DITE) que haura de proporcionar el fabricant.